1. Az Együttműködő Vállalkozók Országos Találkozóját (röviden EVOT, továbbiakban Találkozó) a Codex Consulting Kft. (székhely: 6726. Szeged, Bérkert u. 74/1. adószám: 13317492-2-06. Posta cím: 6726, Szeged, Fülemüle utca. 32.) szervezi, továbbiakban Szolgáltató.
1.1 A Résztvevő a Szolgáltatóval szerződést köt a webes jelentkezési űrlap kitöltésével, és a részvételi szerződés aláírásával.
1.2. A rendezvény időpontja: 2016. október 6. csütörtök 9:00-17:30
1.3. A rendezvény helyszíne: Vecsés, Airport Hotel Stáció**** (
2220 Vecsés, Széchenyi u. 20. http://airporthotelstacio.hu/)
1.4. Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 29.

2. A webes jelentkezési lap kitöltése és elküldése megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap elküldése után a Résztvevő kap emailben egy visszaigazolót, amely tartalmaz egy díjbekérő dokumentumot. A díjbekérő dokumentumon szereplő részvételi díjat a Találkozó előtt, a díjbekérő dokumentumon feltüntetett fizetési határidőig kell rendeznie a Résztvevőnek átutalással a Szolgáltató számlaszámára.

3. A részvételi díj beérkezésével válik véglegessé a Résztvevő cég részvétele a Találkozón.
3.1. Amennyiben a Résztvevő nem fizeti ki a részvételi díjat a díjbekérő dokumentumon szereplő határidőig, a Szolgáltató visszautasíthatja a jelentkező cég részvételi jogát.

4. Ha a Résztvevő a jelentkezési határidő (2016. szeptember 29. csütörtök) előtt visszavonja a jelentkezését, akkor a Szolgáltató teljes egészében visszautalja a részvételi díjat.
4.1. A jelentkezési határidőt követően (2016. szeptember 29. csütörtök) részvételi díjat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni. Lemondást a Szolgáltató csak írásban fogad el az szervezet@uzletiegyuttmukodes.hu email címen.

5. Amennyiben a Résztvevő cég semmilyen módon nem képviselteti magát (hivatalos képviselő vagy egyéb munkatársa által) a rendezvényen bármilyen (neki felróható) okból kifolyólag, és legkésőbb a Találkozót megelőző 2. munkanap délig (2016. október 4. kedd 12:00) nem jelezte ezt a Szolgáltató felé, úgy a Résztvevő KÖTBÉRT köteles fizetni a Szolgáltatónak a Találkozót követő 4. munkanap fizetési határidővel. Résztvevőként a kötbér 25.000 Ft+27% áfa, kiállító esetében pedig 50.000 Ft+27% áfa!

5.1. Erre azért van szükség, mert a Találkozón beosztott tárgyalások vannak, és ha a Résztvevő nem jelenik meg a Találkozón, azzal erkölcsi és anyagi kárt okoz a Szolgáltatónak, valamint leendő tárgyalópartnereinek!
5.2. A Találkozó kötött programja 9:00-16:40-ig tart, vagyis ugyanezek a feltételek, és kötbér összegek vonatkoznak azokra is, akik a program vége (vagy az utolsó beosztott tárgyalásuk) előtt távoznak a Találkozóról úgy, hogy ezt nem jelezték a Szolgáltató munkatársainak.

6. A jelentkezési határidőt (2016. szeptember 29. csütörtök) követő 1-2 munkanapon belül a Résztvevő e-mailben megkapja a találkozón résztvevő cégek rövid bemutatkozását egy pdf dokumentumban.
6.1. A dokumentumban nem szerepelnek a cégek nevei, elérhetőségei a visszaélések elkerülése végett.
6.2. A Résztvevő kiválasztja azt a max. 10 céget, akivel szeretne tárgyalni, és a pdf-ben megadott határidőig (2016. október 4. kedd 10 óráig) visszaküldi a Szolgáltatónak a kiválasztott cégek sorszámát. A határidő után beérkezett sorszámokat a Szolgáltató nem tudja figyelembe venni a tárgyalások beosztásánál.
6.3. A Szolgáltató az igényeket összefésüli egy tárgyalásoptimalizáló szoftver segítségével és a találkozó reggelén mindenkinek kiosztja, hogy mikor, melyik asztalnál, kivel fog tárgyalni.
6.4. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Résztvevőt mindenkivel be tudja osztani tárgyalásra, akit előre kiválasztott, ugyanis tekintettel kell lenni azokra az igényekre is, akik a Résztvevőt választották.
6.5. A Szolgáltató semmilyen esetben sem választ a Résztvevő helyett tárgyalópartnert! A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, ha egy Résztvevő egy másik céggel lett volna beosztva tárgyalásba, de a másik cég nem jött el a Találkozóra. Ebben az esetben a Résztvevő bekapcsolódhat a csoportos asztalbeszélgetésbe.

7. A részvételi díj nem tartalmazza az ebéd és az egyéb fogyasztás (üdítő, kávé) költségét. Ennek díját (bruttó 5000 Ft/fő) ott a helyszínen, reggel a regisztrációkor fizeti ki készpénzben a Résztvevő a regisztrációs asztalnál. Erről az összegről a szállodától külön számlát kap.

8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a Résztvevő Találkozón való részvételi jogát. Ennek oka lehet üzleti vagy versenyérdek-ellentét vagy korábbi negatív tapasztalat a Résztvevővel kapcsolatban (pl. korábban nem fizetett határidőre, kifogásolta a programokat, inkorrekt volt a többi résztvevővel, stb.).
8.1. Ha a jelentkezés elutasításának előbb említett okairól (pl. versenyérdek-ellentét) csak a jelentkezési határidő után értesül a Szolgáltató, akkor a Szolgáltató egyoldalúan visszautasíthatja a Résztvevő cég részvételi jogát és a részvételi díjat a Szolgáltató már nem tudja visszatéríteni.

9. A Szolgáltató a jelentkezési határidő után is elfogadhat pótjelentkezéseket az éppen aktuális (a Találkozón weboldalán feltüntetett) díjért.
9.1. Viszont a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a bemutatkozó anyagát idő hiányában nem biztos, hogy ki tudja küldeni a többi résztvevőnek, illetve nem biztos, hogy be tudja osztani tárgyalásra. 
Ebben az esetben a Résztvevő bekapcsolódhat a csoportos asztalbeszélgetésbe.

10. A szolgáltatás a Résztvevő számára a rendezvény végével (2016. október 6. csütörtök 17:30) megszűnik. A rendezvényt követően a Szolgáltató semmilyen információt nem köteles kiadni a Résztvevő számára!

11. A Résztvevő hozhat magával egyfajta, max. A/4-es méretű prospektust, vagy egyébb promóciós anyagot, amelyet a Promóciós asztalon elhelyezhet.

12. A Résztvevő a jelentkezésével hozzájárul, hogy a rendezvényen készített kép- és hangfelvételt a Szolgáltató a saját platformjain (pl. Magyar Üzleti Világ magazin, weboldal, közösségi média, egyéb promóciós célok) felhasználhatja.

13. A Találkozó dress code-ja: üzleties megjelenés.

14. Adatkezelés:  A Résztvevő adatait biztonságos szerveren, titkosítva tároljuk. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Résztvevő adatai a vonatkozó jogszabályok és technikai lehetőségekhez mérten a legnagyobb biztonságban és bizalmasan kerüljenek kezelésre. A Szolgáltató működése  és fennállása alatt (9 év) eddig még sosem szivárgott ki ügyfél adata. Így nálunk mindig biztonságosan, nyugodtan vásárolhat a Résztvevő!

15. Garancia: Ha a Résztvevő a Szolgáltató útmutatásait (videóban elmondott, illetve email-ben küldött szakmai javaslatok) követte és a találkozó mégsem hozott a Résztvevőnek semmilyen hasznot, akkor a Szolgáltató visszafizeti a Résztvevőnek a teljes részvételi díjat, ha azt a Találkozó napján a Résztvevő legkésőbb 16:30-ig szóban jelzi Vereb Istvánnak.

16. Teljesen azonos tevékenységű cég közül csak maximum 3 vállalkozás vehet részt a Találkozón.

17. Vitás esetekre a felek kikötik a Szeged Városi Bíróság illetékességét.

A Résztvevő a szerződésben foglaltakat megértette, és elfogadta!

»» tovább a jelentkezési űrlaphoz, ha Ön nem EVSZ Partnerünk

»» tovább a jelentkezési űrlaphoz, ha már Partnerünk